REHOVOT

העמותה  אופטיקל סנטר כובדה לקבל במרכז האינטגרציה של מהגרים אתיופיים רחובות, ומתן משקפים ומכשירי שמיעה לכל אדם על פי הצורך שלו.

חולים מגיעים בקבוצות של 35 אנשים לקרן ולקבל את הטיפול המתאים לצרכים שלהם.
מאז החל הפרויקט, יותר מ -200 בני אדם קיבלו שירות לקרן.

פרויקטים אחרים