SGM-32

ראיה ירודה

בישראל, כביתר המדינות המערביות, מספר לקויי הראיה הולך וגדל. למעשה, מספרם גדל פי שניים בעשור האחרון ועומד כיום על כ 25000 איש.

(על פי דוח מסכם של מרכז השירות לעיוור ׂ).

הנתונים בדוח מתייחסים רק לעיוורים או לכבדי ראיה בדרגה חמורה, אך סך מספר לקויי הראיה גדול הרבה יותר. ההערכה היא שמספרם גדול פי ארבעה ממספר כבדי הראיה הידועים, ועומד על כ-100,000 איש.

אחד ההסברים לתופעה זאת נעוץ בהתארכות תוחלת החיים של האוכלוסייה.
למען אותם האנשים הסובלים מראיה ירודה הקמנו מחלקה על מנת לשפר את מצבם ואת איכות חייהם.

עמותת “משכן הראיה-אופטיקל סנטר” פתחה את המרכז הראשון מסוגו בארץ ובמזרח התיכון לטיפול ולשיקום הפרעות ראיה.
אנשים בעלי ראיה ירודה אינם מודעים לכך שישנן דרכים רבות לשפר את איכות חייהם.
אנו מאמינים כי לימוד ועזרים מתאימים עשויים להשיב לאדם ביטחון ולשמור על עצמאותו.