PROJET-OPHTALMOLOGIE2
כדי לשפר את השירות שלנו עבור ילדים, הקרן מקבלת ד”ר חיים כהן שבועי.דוקטור לשים טיפות לילדים המאפשרים הפרדת התלמיד ולכן שיקול מבט יותר מסוים ואילך.
רופא בתוספת מנוהל על ידי אופטומטריסטים עצמם שמחליטים את הצורך של הילד לטיפול אצל הרופא.

פרויקטים אחרים