HADASSA

הסטודנטים בשנה ה -4 של אופטומטריה המבריקים נבחרים לתקופת התמחות בחינה חזותית כחלק הקרן.
הם באים פעם לפעמיים בשבוע כדי להתאמן על חולים מפוקחים על ידי אופטומטריסט קרן שלנו עצמו סיים עם ריבונו של אופטומטריה, Inna לרנר, מנהל הפרויקט.

פרויקטים אחרים