BET YELED

בית ילד הוא מוסד חברתי מתמחה בית זמני קטין להשתלב מחדש בחברה. קטינים אלה מקורבן רקע מצוקה עבור רוב ההורים כלוא סמים אלימים. שלושים מוסדות כאלה פזורים בכל רחבי הארץ, כל אחד עם הספציפיות שלו.

העמותה  אופטיקל סנטר החליטה במסגרת פרויקטים אלה של 2016 לבקר במוסדות בפיקוח מאוד אלה או זה לא> תמיד קל לגשת כדי לצייד המשקפים אופטיים הצעירים האלה.

ז’קלין מולר אחראי הפרויקט הזה. זה הפרצוף שלנו מתייחס ילד בית שונה. קווין אזרף אחראי להכין את הלוגיסטיקה של כל מוצא בבתי ספר. הוא חייב להבטיח את האספקה ​​הנאותה של משקפים “שירות-לאחר מכירה.” צוות האופטי כולו משתתף בהתלהבות רבה בפרויקט זה. כל אחד מרגיש מודאג.

עד עצם היום הזה ביקרנו 11 בית ילד ברחבי הארץ.

פרויקטים אחרים