BET YELED

בית ילד הוא מוסד חברתי המתמחה בקליטה זמנית של קטינים במטרה לשלבם מחדש בחברה. קטינים אלה מגיעים מרקע קשה ומבתים אלימים שעבור רובם ההורים כלואים. כשלושים מוסדות כאלה פזורים בכל רחבי הארץ, כל אחד עם הייחודיות שלו.

עמותת אופטיקל סנטר החליטה במסגרת הפרויקטים של שנת 2016 לבקר במוסדות אלה במעקב רב ומבוקר, שהרי זה לא תמיד קל לגשת אליהם במטרה לספק לצעירים את משקפי הראיה שהם צריכים.

ז’קלין מולר אחראית על פרויקט זה, היא המייצגת שלנו מול בתי הילד השונים. קווין אזרף אחראי על הלוגיסטיקה של כל יציאה לבתי הילד, עליו להקפיד על אספקה ​​מתאימה של משקפים ועל מתן “שירות-לאחר מכירה.” צוות העמותה כולו משתתף בהתלהבות רבה בפרויקט זה.

עד היום ביקרנו ב 11 בית ילד ברחבי הארץ.

פרויקטים אחרים