PHOTO DEPISTAGE SCOLAIRE
  • בתחילת השנה, נשלח אל מנהלי בתי הספר והישיבות מכתב המיידע אותם אודות הפרויקט שלנו וחשיבות הראיה להצלחת הילד בלימודים.
  • בדיקה בית ספרית נערכת בכיתות א’ ו-ה’. 120 ילדים בממוצע נבדקים מדי יום ובכל קבוצה.
  • אנו שולחים להורים מכתב המפרט ומיידע אותם לגבי מצב הראיה של ילדיהם.
  • אופטומטריסט ומלווה עורכים את בדיקות הראיה בבתי הספר ללא תשלום.
  • הורים מעוטי יכולת מוזמנים להגיע לבית העמותה.

מביאים למודעות ההורים את חשיבות הראיה של ילדינו.

פרויקטים אחרים